Alfa Zircon HH

ALFA ZIRCON HH SRL este o societate cu capital integral privat, înființată în 2015 și are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata nespecializat, conform codului CAEN 4672. Sediul social al firmei este în mediul urban: municipiul Galați, Str. Radu Negru, Nr. 23, Camera 3, Etaj 2, județul Galați.

Firma a fost înființată și administrată de domnul Cotea Pavel. În martie 2017 în firmă a intrat ca asociat și administrator domnul Tudosie Lucian George. În martie 2019 s-a schimbat complet acționariatul firmei: au ieșit din firmă domnii Cotea Pavel și Tudosie Lucian-George și au intrat doamna Savu Licuța și domnul Berceanu Cristian, care deține și calitatea de administrator al societății.

Societatea are în vedere să desfășoare, în urma implementării prezentului proiect „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții: uși, ferestre, tocuri, obloane și articole similare din plastic, specifice codului CAEN 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții.

ALFA ZIRCON HH SRL își propune ca prin fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții să devină un nume important în acest domeniu și un partener de încredere pentru clienții săi prin profesionalism și calitatea produselor realizate.

De asemenea, urmărește satisfacerea nevoilor clienților săi prin oferirea de produse de cea mai bună calitate în domeniul articolelor din material plastic pentru construcții, produse care să se realizeze folosindu-se utilaje și echipamente moderne de producție.

ALFA ZIRCON HH SRL va oferi articole din material plastic pentru construcții diversificate, acestea datorându-se polivalenței liniei de fabricație.
Va reuși să producă schimbări vizibile în mediul economic din regiune prin: productivitate, profit, dezvoltarea angajaților, satisfacția clienților, diferențiere prin calitate, profesionalism, asistența ante&post-serviciu.
Afacerea se va dezvolta doatită achizitionării celor două linii de producție noi, care îi vor permite administratorului firmei diversificarea activității (fabricarea prin injecţie a articolelor din material plastic pentru construcții), finanțarea nerambursabilă primită prin prezentul program facilitându-i această oportunitate.

Administratorul firmei a achizționat 50 becuri cu LED, fiecare cu câte o putere de 35W, pentru realizarea unui iluminat economic în zona administrativă. Această investiție va duce la eficientizarea iluminatului prin folosirea unor surse de energie economice.

În vederea minimizării la sursă a deșeurilor generate în timpul activității economice, au fost achiziționate 2 coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Prin proiect au fost achiziționate utilaje noi care formează două linii de producție a articolelor din material plastic pentru construcții: uscător materie primă (granule), alimentator materie primă (granule), mașină de injecție mase plastice și răcitor. Această investiție va genera o creștere a clienților ce vor apela la produsele societății și totodată încasări mai mari.

Principala preocupare a societății este aceea de creștere constantă a afacerii și beneficiilor furnizate clienților, precum și extinderea afacerii prin diversificarea produselor oferite, care să conducă la atragerea unui număr cât mai mare de clienți.

Despre proiect

Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.279.964,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 856.080,00 lei. Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de producție piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii, în baza codului CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
• Creșterea cifrei de afaceri cu peste 1000% în anul finalizării implementării proiectului de investiții și cu peste 1% în următorii ani previzionați;
• societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: operator la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic – 4 posturi și un consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing; două dintre posturile nou create vor fi ocupate de persoane din categoria persoanelor defavorizate, si anume: o persoană cu vârsta peste 50 ani și o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Paper authors are a exceptional service that many colleges and schools have started to utilize in order to assist https://payforessay.net/ with essay writing and other composition requirements. The newspaper writing service industry is really booming and has gotten to the stage where there are several hundred editors and writers out there working from home, as long as they have internet access. This means for you as a student is that you no longer need to cover a high rate so best essay writing service as to get a fantastic quality essay writing service article or essay written by a top of the essay writing service. Now you can find a service which offers essay writing solutions without breaking essay writer the bank, meaning that you can save yourself cash in the process as well, since you won’t need to pay a arm and a leg anymore. The biggest advantage of these kinds of services is they supply you with the very best grademiners.com/ benefits, and you always need to opt for a service that employs writers who are experts in their area, since they’ll be able to provide you exactly what you want.

When you need a quick and effortless method to gather a fantastic essay, think about hiring an online essay writer. Essay authors have taken over the net and all it takes is the input and they’ll turn your rough draft into a polished piece of writing that gets high marks from colleges and employers. There are a number of things essay help that you need to look for when searching for an essay ghostwriter. Here are a Few of Those things:

When it comes to essay, everyone will surely state how are they a composition helper. But here are not merely speaking about composing an pay for essay essay for academic standards. Therefore, you ought to know that spoken and written English are different from each other very much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *